ผู้บริหาร

นายพิทยา ทองย้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิตินักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจกับเว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรระดับใด
เยี่ยมมาก
เยี่ยม
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตัง
2 โรงเรียนบ้านแหลม กันตัง
3 โรงเรียนบ้านบางสัก สาขาบ้านทุ่งค่าย กันตัง
4 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านควนแคง กันตัง
5 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กันตัง
6 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ กันตัง
7 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า กันตัง
8 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ กันตัง
9 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ กันตัง
10 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา กันตัง
11 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ กันตัง
12 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา กันตัง
13 โรงเรียนบ้านปาเต กันตัง
14 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สาขาบ้านเคี่ยมงาม กันตัง
15 โรงเรียนบ้านคลองลุ กันตัง
16 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง กันตัง
17 โรงเรียนวัดวารีวง กันตัง
18 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย กันตัง
19 โรงเรียนบ้านน้ำฉา กันตัง
20 โรงเรียนบ้านนาเกลือ กันตัง
21 โรงเรียนบ้านโคกยาง กันตัง
22 โรงเรียนบ้านน้ำราบ กันตัง 0-7520-7970
23 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กันตัง
24 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านหัวหิน กันตัง
25 โรงเรียนบ้านท่าปาบ กันตัง
26 โรงเรียนบ้านแตะหรำ กันตัง
27 โรงเรียนบ้านจุปะ กันตัง
28 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู กันตัง
29 โรงเรียนบ้านหาดยาว กันตัง
30 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กันตัง
31 โรงเรียนบ้านท่าส้ม กันตัง
32 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กันตัง
33 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา กันตัง
34 โรงเรียนบ้านโคกยาง สาขาบ้านหนองยาว กันตัง
35 โรงเรียนบ้านป่าเตียว กันตัง
36 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กันตัง
37 โรงเรียนบ้านบางหมาก กันตัง
38 โรงเรียนบ้านนาเหนือ กันตัง
39 โรงเรียนวัดควนธานี กันตัง
40 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สาขาบ้านโคกทราย กันตัง
41 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง 075-570617
42 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คลองชีล้อม กันตัง 0806094896
43 โรงเรียนบ้านบางเตา คลองลุ กันตัง 075-270104
44 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ กันตัง 075-270106
45 โรงเรียนบ้านพระม่วง นาเกลือ กันตัง 075829810
46 โรงเรียนบ้านบางสัก บางสัก กันตัง 075292306
47 โรงเรียนบ้านบางเป้า บางเป้า กันตัง 075252410
48 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง กันตัง 087-8851761
49 โรงเรียนบ้านมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง 0815377614
50 โรงเรียนวัดเขาพระ รัษฎา
51 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง รัษฎา
52 โรงเรียนรัษฎา รัษฎา
53 โรงเรียนบ้านหนองมวง รัษฎา
54 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ รัษฎา
55 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ รัษฎา
56 โรงเรียนวัดโคกเลียบ รัษฎา
57 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ รัษฎา
58 โรงเรียนบ้านควนหนองกก รัษฎา
59 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย รัษฎา
60 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ รัษฎา
61 โรงเรียนบ้านคลองมวน รัษฎา
62 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน รัษฎา
63 โรงเรียนบ้านต้นไทร รัษฎา
64 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง รัษฎา
65 โรงเรียนวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา 089-465-7471 Email : ja_401_1@hotmail.com
66 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว รัษฎา 0966847281
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองปรือ รัษฎา 0 7527 0139
68 โรงเรียนบ้านลำช้าง เขาไพร รัษฎา
69 โรงเรียนบ้านหน้าเขา วังวิเศษ
70 โรงเรียนบ้านไชยภักดี วังวิเศษ
71 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า วังวิเศษ
72 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง วังวิเศษ
73 โรงเรียนบ้านบางคราม วังวิเศษ
74 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ วังวิเศษ
75 โรงเรียนบ้านต้นปรง วังวิเศษ
76 โรงเรียนบ้านช่องหาร วังวิเศษ
77 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังวิเศษ
78 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วังวิเศษ
79 โรงเรียนบ้านช่องลม วังวิเศษ
80 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ
81 โรงเรียนบ้านจิจิก ท่าสะบ้า วังวิเศษ 075578461
82 โรงเรียนบ้านบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ (075) 262136
83 โรงเรียนบ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ 075-206866
84 โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ 0815382672
85 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ 0816064675
86 โรงเรียนบ้านเขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ 075-270140
87 โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ 0 - 7558 - 4561
88 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ (075)261301
89 โรงเรียนกมลศรี สิเกา
90 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สิเกา
91 โรงเรียนบ้านหัวหิน สิเกา
92 โรงเรียนบ้านพรุจูด สิเกา
93 โรงเรียนบ้านโตน สิเกา
94 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สิเกา
95 โรงเรียนบ้านดุหุน สิเกา
96 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สิเกา
97 โรงเรียนบ้านโตน สาขาบ้านไทรทอง สิเกา
98 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สิเกา
99 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สิเกา
100 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สิเกา
101 โรงเรียนบ้านพรุเตย สิเกา
102 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สิเกา
103 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สิเกา
104 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สิเกา
105 โรงเรียนบ้านไร่ออก สิเกา
106 โรงเรียนหาดปากเมง สิเกา
107 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาตรังคสมบัติ 1 สิเกา
108 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สิเกา
109 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สิเกา
110 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สิเกา
111 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สิเกา
112 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาวัดเขาแก้ว สิเกา
113 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา 075293013
114 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา 075278159
115 โรงเรียนบ้านสายควน เขาไม้แก้ว สิเกา 075206671
116 โรงเรียนบ้านผมเด็น ไม้ฝาด สิเกา 075-203337
117 โรงเรียนบ้านควนเลียบ ห้วยยอด
118 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้วยยอด
119 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยยอด
120 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด
121 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้วยยอด
122 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านท่าประดู่ ห้วยยอด
123 โรงเรียนบ้านหนองราโพ ห้วยยอด
124 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้วยยอด
125 โรงเรียนบ้านไสบ่อ ห้วยยอด
126 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านนาท่อม ห้วยยอด
127 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ห้วยยอด
128 โรงเรียนบ้านควนตัง ห้วยยอด
129 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านลานกระทิง ห้วยยอด
130 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ห้วยยอด
131 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ห้วยยอด
132 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ห้วยยอด
133 โรงเรียนวัดปากแจ่ม ห้วยยอด
134 โรงเรียนวัดเขา ห้วยยอด
135 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สาขาบ้านสะพานยูง ห้วยยอด
136 โรงเรียนวัดควนไทร สาขาบ้านทุ่งล้อม ห้วยยอด
137 โรงเรียนบ้านควนพญา ห้วยยอด
138 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ห้วยยอด
139 โรงเรียนบ้านลำแพะ ห้วยยอด
140 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้วยยอด
141 โรงเรียนบ้านหนองยูง ห้วยยอด
142 โรงเรียนบ้านป่ายาง ห้วยยอด
143 โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอด
144 โรงเรียนบ้านป่ากอ สาขาวัดเขาปินะ ห้วยยอด
145 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ห้วยยอด
146 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านควนงาช้าง ห้วยยอด
147 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ห้วยยอด
148 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยยอด
149 โรงเรียนวัดสิทธิโชค ห้วยยอด
150 โรงเรียนบ้านป่ากอ ห้วยยอด
151 โรงเรียนบ้านซา ห้วยยอด
152 โรงเรียนวัดบางดี ห้วยยอด
153 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยา ห้วยยอด
154 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ห้วยยอด
155 โรงเรียนวัดเขา สาขาบ้านไทรงาม ห้วยยอด
156 โรงเรียนบ้านควนอารี ห้วยยอด
157 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ห้วยยอด
158 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ห้วยยอด
159 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านเขาหัวแหวน ห้วยยอด
160 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านพรุจูด ห้วยยอด
161 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สาขาบ้านทุ่งวางาม ห้วยยอด
162 โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง ห้วยยอด
163 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ ท่างิ้ว ห้วยยอด 075272236
164 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ท่างิ้ว ห้วยยอด 085-4743781, 084-6890020
165 โรงเรียนบ้านหนองหมอ นาวง ห้วยยอด 075-
166 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด 075-264625
167 โรงเรียนวัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด (075) 264174
168 โรงเรียนบ้านน้ำพราย ปากคม ห้วยยอด -
169 โรงเรียนวัดควนไทร ปากคม ห้วยยอด 085 - 7923867
170 โรงเรียนบ้านวังลำ วังคีรี ห้วยยอด 075-578038
171 โรงเรียนบ้านวังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด 075584777
172 โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) ห้วยนาง ห้วยยอด 075294080
173 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด ห้วยยอด (075) 271289
174 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร เขากอบ ห้วยยอด
175 โรงเรียนบ้านเขากอบ เขากอบ ห้วยยอด 075-577214