สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 
 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140206
รหัส Smis 8 หลัก :
  92020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  140206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเมืองเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAMUAMGPHET
ที่อยู่ :
  177หมู่ที่   4   บ้านนาเมืองเพชร
ตำบล :
  นาเมืองเพชร
อำเภอ :
  สิเกา
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92450
โทรศัพท์ :
  075278159
โทรสาร :
 -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2487
อีเมล์ :
 -
เว็บไซต์ :
 www.bnmp.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิจิตรอันดามัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเมืองเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.