ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 177 หมู่ 4   ตำบลนาเมืองเพชร   อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 92000
เบอร์โทรศัพท์ 075278159
Email : bnmpschool@bnmp.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน