ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ชั้นอนุบาล 1 รับเด็กที่มีอายุ 4-5 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2557 นับอายุถึง 16 พฤษภาคม 2561)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับนักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิดในปี พ.ศ.2554
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
เอกสารประกอบการสมัครเรียน 
 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรียน  (สำเนาอย่างละ 1 ชุด) 
 สูติบัตรเด็ก/นักเรียน (สำเนา 1 ชุด) 
 รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 2 รูป 
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 สำเนา บัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  (สำเนาอย่างละ 1 ชุด) 
 หลักฐานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
 รูปถ่ายนักเรียน 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
รับสมัครทุกวัน ที่โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 
 
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 223 ครั้ง